Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.
SIEMENS
 
I TENTO ROK MÁTE ŠANCI ZVÍTĚZIT
Cena Wernera von Siemense 2023
 
Vážené dámy, vážení pánové,
s potěšením sdělujeme, že i v letošním roce pokračujeme v naší dlouholeté tradici a vyhlašujeme 26. ročník Ceny Wernera von Siemense. Tato prestižní cena je určena pro studenty, pedagogy a vědce působící v technických a přírodovědných oborech v České republice.

Možnost podávání přihlášek bude ukončena 30. listopadu 2023 – více informací naleznete na www.cenasiemens.cz.

Doporučit vítěze může široká veřejnost – kdokoliv ze zaměstnanců, studentů, rodičů atd. Pokud nominovaný vyhraje, získává doporučující odměnu 10 000 Kč.
Pro 26. ročník je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 1 000 000 Kč.

Kategorie soutěže*

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
Celková odměna 300 000 Kč
(jednotlivec/tým)

2. Nejlepší diplomová práce
Celková odměna 230 000 Kč
(55 000 Kč student + 55 000 Kč vedoucí, 35 000 Kč + 35 000 Kč, 25 000 Kč + 25 000 Kč)

3. Nejlepší disertační práce
Celková odměna 280 000 Kč
(70 000 Kč student + 70 000 Kč školitel, 40 000 Kč + 40 000 Kč, 30 000 Kč + 30 000 Kč)

4. Nejlepší pedagogický pracovník
Celková odměna 50 000 Kč

5. Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu
Celková odměna 50 000 Kč

6. Zvláštní ocenění generálního ředitele společnosti Siemens za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
Celková odměna 30 000 Kč

7. Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
Celková odměna 30 000 Kč

8. Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce – Chytrá infrastruktura a energetika
Celková odměna 30 000 Kč


*Počet přihlášených studentů (kteří letos nebo minulý rok obhájili svou diplomovou/disertační práci) od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.


NEZAPOMEŇTE: Jednotlivé instituce/univerzity nominují své kandidáty přímo v kategoriích Nejlepší pedagogický pracovník a Zvláštní ocenění za překonání překážek pro znevýhodněné studenty.

 
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při propagaci soutěže mezi Vaše nadané studenty a vědce.

Tiskovou zprávu k vyhlášení letošního ročníku naleznete na našem tiskovém centru.
Jak vypadalo slavnostní vyhlášení jubilejního 25. ročníku soutěže zhledněte ve videu.
Veškeré vizuály a materiály pro web, sociální média i podklady k tisku naleznete zde.
 
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše podnětné nominace a aktivní účast v tomto ročníku Ceny Wernera von Siemense.

Ing. Jaroslava Tomášková
MarCom Project Manager